Christlife Conferance in Port Elizabeth Christuslewe Saamkuiergroep                                        Wesrand Christlife Fellowship
videos Only Christ Seed Gives Life

Horizontal Drop Down CSS3 Menu Css3Menu.com

Make any comments

Die Geheime Evangelie - Christus In Jou

Jesus Christus. Dit is oor Hom, waaroor die Bybel eintlik gaan. (Joh. 5:39). Dit is oor Hom waaroor die ware evangelie eintlik gaan (Rom. 1:16, Gal. 1:6-7). Hy is waaroor alles in die uitspansel en alles in die hemel eintlik gaan (Kol. 1:16, Efes. 1:10). As jy ‘n gelowige is – ʼn ware Christen – is Hy jou Lewe, en Hy is jou enigste Lewe (Joh. 3:36; 1 Joh. 5:12).


Hy het vir jou gesterwe. Hy het dit nie gedoen net dat jou sondes vergewe mag word nie. Hy het sy lewe opgeoffer sodat Hy kon opstaan uit die dood en sodat Hy kon lewe in en deur jou (2 Kor. 4:10, Gal. 2:20). Jy is eintlik gered deur Sy Lewe – Sy Lewe wat in jou is, as jy in Hom glo (Rom. 5:16).


Hierdie is die groot geheimenis waaroor die Apostel Paulus praat – die geheimenis wat verborge was voor die grondlegging van die wêreld (Rom. 16:25, 26). Daardie geheimenis gaan oor Christus wat in jou woon en in elke gelowige sedert Pinksterdag (Kol. 1:26, 27), waardeur ons ‘n goddelike natuur bekom (2 Pet. 1:4). En die Bybel sê Hy wat in ons is, is groter as enigiets in die wêreld (1 Joh. 4:4).


As jy honger is om meer van hierdie diep dinge oor Christus te leer, is ons vol vertroue dat jy die artikels hierin, insiggewend en vrymakend sal ervaar. As jy ook Engels lees, kyk gerus ook na die Engelse datalêer, want daar is materiaal wat nie in die Afrikaanse datalêer voorkom nie.


                       1. Belangrike begrippe


1.1 Bestem voor of sedert die grondlegging van die wêreld

1.2 Dood voor daar lewe kan wees

1.3 Christus, die Lam

1.4 Die Kruis

1.5 Die weergeboorte

1.6 Die geheimenis wat aan Paulus openbaar is

1.7 Christus in ons en ons in Christus

1.8 Rus in Christus

1.9 Om Christus beter te leer ken

1.10 Om Christus te laat uitleef


Geagte besoeker, ons is besig om al die artikels wat drie eenheid leer bevat te verwyder met artikels wat die waarheid bevat.


Nuwe artikels:

Hoekom Is Die Probleem Van Drie Eenheid Van God So n Groot Probleem.

HOEKOM EK NIE IN ‘N DRIE-ENIGE GODHEID GLO NIE.- Deur Johann Grobler